ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง เกริก วณิกกุล
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000012
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 14
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.229.119.176