ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> ผลงานการวิจัย 5 บรรทัด ข้าวอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000457
เลข ISBN 0000
ปีที่นำเข้า 2020-06-15
จำนวนหน้า 25
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ผลงานการวิจัย 5 บรรทัด ข้าว
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.229.119.176