ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง อาจารย์ปริณุต ไชยนิชย์
สำนักพิมพ์ ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000531
เลข ISBN 9786165825306
ปีที่นำเข้า 2021-06-10
จำนวนหน้า 173
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด เอกสารประกอบการสอนนี้มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 หน่วยการเรียน ประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ รูปแบบหรือกระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี ศิลปะการสร้างเสริมบุคลิกภาพ การฝึกทักษะความกล้าแสดงออกด้วยมารยาทและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยภายในเอกสารจะชี้ชวนให้ผู้เรียนได้ขบคิดถึงความยุ่งยาก ความสลับซับซ้อนและความแตกต่างของปัญหาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทางานผ่านเทคนิคที่หลากหลายจากองค์ความรู้ชุดต่างๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.6.58