ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยุพกา ฟูกุชิม่า
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004131
เลข ISBN 9786165561440
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 196
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด การออกเสียงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยควรเริ่มฝึกตั้งแต่ช่วงแรกของการเรียนรู้ภาษานั้น ๆ ตำรา "การออกเสี่ยงภาษาญี่ปุ่น จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ" เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ทฤษฎีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น และสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงของตัวเองได้ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. เสียงสระและเสียงพยัญชนะ 2. พยางค์และจังหวะ 3. เสียงสูงต่ำ 4. ทำนองเสียง นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกคอลัมภ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นไว้ด้วย ทั้งนี้การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นให้เป็นธรรมชาติ ผู้เรียนจำเป็นต้องใส่ใจกับเสียงสูงต่ำ และทำนองเสียงเป็นพิเศษ ผู้เขียนจึงได้จัดทำดัชนีคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นพร้อมเครื่องหมายเสียงสูงต่ำไว้ในภาคผนวกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14