ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (2555)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จรัลวิไล จรูญโรจน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004135
เลข ISBN 9786165561013
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 306
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ภาษาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาภาษาโดยมุมมองที่เป็นกลางเป็นระบบแบบ วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เพียงการท่องจำกฎเกณฑ์ของภาษาเพื่อนำไปฟังพูดอ่านเขียนอย่างการเรียนภาษาทั่วไป ภาษาศาสตร์ศึกษาภาษาตั้งแต่ระบบเสียง คำ ประโยค ความหมาย ฯลฯ ความรู้ทางภาษาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประยุกต์กับศาสตร์อื่น ๆ อย่างกว้างขวาง หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์แก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการหัดเขียนสัทอักษร การพิมพ์สัทอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ภาษาที่ไม่เคยรู้จัก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14