ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> ภาวะความเป็นผู้นำอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006109
เลข ISBN 9789744143235
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 348
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี คุณลักษณะ ทักษะสำคัญและพฤติกรรมของผู้นำที่มีประสิทธิผล ความสำคัญของสถานการณ์ต่อประสิทธิผลของความเป็นผู้นำ และการใช้กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัตืสำหรับผู้นำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ดีและมีประสิทธิผล
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14